Barn och bantning

Sexdagarsdieten .

Barn, tonåringar och gravida ska inte banta, utom på direkt inrådan av läkare.

Är du förälder till ett överviktigt barn så bör du lägga om hela familjen kostvanor. Se till att familjens mat blir bättre, välj bort mat med snabba kalorier. Begränsa barnets tillgång till sockerhaltigt godis. Bestäm att ni endast unnar er sötsaker en dag i veckan, tex. lördagar. Ta bort all sötad dryck.

Det tar vanligtvis ett par veckor innan ett barn vänjer sig vid en kostomläggning. Räkna med protester från dina barn i samband med familjens kost omställning. Det gäller då att stå på sig. Det är viktigt att alla i familjen lägger om sin kost. Det är meningslöst att försöka sig på att endast ändra barnets diet.

Tänk på att barn inte gör som vuxna säger, utan gör som vuxna gör.

Barn bör röra på sig flera gånger per vecka. Ta med barnen på naturlig motion, som till exempel promenader, bärplockning, besök i badhus mm. Försök att se till att familjen har minst en aerobisk aktivitet tillsammans varje helg.

Tonåringar har ofta en ”skev” kroppsuppfattning och kan få för sig att de är överviktiga även om de har en normal kroppsvikt. Som förälder är det viktigt att se till att det inte blir överdrifter hos tonåringen när det gäller den egna kroppsuppfattningen.