LEARNdieten i praktiken

LEARNdieten är omfattande.
Viktnedgång: Långsam.

Varaktighet: Hela livet.

Fördelar: Omfattande program. Tar även upp sociala och mentala bitar.

Nackdelar: Kostar en del pengar att gå kursen.

Historia: LEARN kommer av orden Lifestyle, Exercise, Attitudes, Relationships, och Nutrition.

Dieten är från USA och marknadsför av bolaget "the lifestyle company". The lifystyle company säljer på nätet en pdf beskrivning av LEARN dieten.

LEARNdieten

LEARN-dieten rekommenderar 55% till 60% av energin från kolhydrater och mindre än 10% energi från mättat fett. Dieten är alltså en lågfetts diet, vilket är ganska ovanligt. De flesta dieter fokuserar idag på lågt intag av kalorier.

Om man bor i USA så kan man gå de kurser som The lifestyle company håller i viktnedgång med hjälp av deras LEARN program.

Kursen tar ett år att gå igenom och består av ca 25 föreläsningstillfällen. Företaget som säljer kursen säger själva i sin reklam att att deras utbildningspaket är omfattande och mycket prisvärt.
  Det man får lära sig på den årslånga kursen omfattar blandannat följande:
 • Att göra riktiga livsval avseende kost och hälsa
 • Att se till så man är fysiskt aktiv varje dag
 • Förstå sitt eget rörelsebeteende
 • Förstå sitt eget ätbeteende
 • Hantera misslyckanden
 • Hur man belönar sig själv på ett konstruktivt sätt
 • Hur man förhindra och hanterar återfall till tidigare betenden
 • Hur man hanterar situationer där det förväntas att man ska äta
 • Hur man själv utvärderar sitt rörelsebeteende
 • Hur man skaffar sig stöd av sitt sociala nätverk
 • Kontrollera sitt ätbeetende
 • Stärka sitt självförtroende
 • Sätta rimliga mål
 • Utvärdera olika typer av rörelsebeteenden
 • Utvärdera olika typer av ätbeteenden
 • Äta en riktig och balanserad kost
 • mm. (Fullständig beskrivning finns på The lifestyle companys hemsida).


Källa:Se källhänvisningen för hemsidan viktminskning

blog comments powered by Disqus Comments